O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 978 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej

Digitalna potrdila SIGEN-CA, SIGOV-CA – instalacija novih korenskih digitalnih potrdil
Ministrstvo za javno upravo je z začetkom letošnjega leta pričelo z izdajanjem digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA druge generacije. Druga generacija potrdil pomeni uporabo novejših tehnologij na področju uporabe in zaščite digitalnih potrdil.
Več | 25.07.2016 17:46
 
Nov certifikat Sigen-ca G2 oz. SHA256
Nekatere stranke že imate nov certifikat Sigen-ca G2 oziroma SHA256, s katerim so bile težave pri prenosu eRačunov iz sistema UJP v program Knjiga prejetih faktur. Verzija datirana 4.7.2016 ali novejša...
Več | 06.07.2016 17:23
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Angleški jezik
Knjiga prejetih faktur je pridobila možnost nastavitve angleškega jezika glavnih menijev kot tudi vsebine menija 1.1. – Vnos prejetih računov.
Več | 06.07.2016 17:22
 
Poslovni imenik VPI - Preverjanje tujih EU ID številk
Poslovni imenik VPI sedaj preverja tudi tuje EU davčne številke oz. ID številke.
Več | 06.07.2016 17:21
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR, GLAVNA KNJIGA, KNJIGA PROMETA - Sprememba obračuna DDV pri uvozu blaga
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), Ur.l. 90/2015 dne 27.11.2015 ter Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, Ur.l. 45/2016 dne 27.6.2016, so s 1. julijem 2016 začele veljati spremembe obračunavanja DDV pri uvozu blaga.
Več | 06.07.2016 17:17
 
PLAČE - Regres za LD za leto 2016
Kratek opis postopka za pravilen obračun regresa in pripravo obrazcev.
Več | 30.05.2016 14:00
 
GLAVNA KNJIGA - Enotni kontni okvir
Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, zadruge, nepridobitne organizacije-pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije je z objavo v Uradnem listu RS, št. 107/2015 z dne 31.12.2015 dobil nekaj »lepotnih popravkov«.
Več | 18.05.2016 19:25
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Dodajanje skeniranih dokumentov
V programu Knjiga prejetih faktur je narejena možnost, da lahko tudi dokumentom (domače in devizne fakture, domači in devizni predračuni), ki so že preneseni v Glavno knjigo, dodajate skenirane dokumente.
Več | 18.05.2016 18:14
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Avtomatsko kontiranje avansnih računov
V programu KPF je dodana možnost avtomatskega kontiranja avansnih računov.
Več | 04.05.2016 19:20
 
PLAČE - J. S. - Novosti v plačah za april 2016
Spremenjen način delovanja programa v zvezi z izračunom dodatka za delovno dobo od izplačila plače za april.2016 in dalje.
Več | 26.04.2016 13:52
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej


natisni | na vrh