O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 935 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej

PLAČE - M4 v Rek-1
Opozorilo ob izplačilu plače za januar 2016 v zvezi z letnico osnove za boleznine v podatkih za M4.
Več | 04.02.2016 10:19
 
Obvestilo vsem uporabnikom Windows XP ter Windows Server 2003
Vse uporabnike sistema Windows XP ter Windows Server 2003 obveščamo, da bo s 1. aprilom 2016 ukinjena podpora za delovanje programov na teh...
Več | 02.02.2016 18:17
 
GLAVNA KNJIGA - Spremenjen Kontni načrt
Objavljen je bil spremenjen EKN, Enotni Kontni Okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge, nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Ur.l. 107/2015 dne 31.12.2015 in 1/2016 dne 6.1.2016).
Več | 02.02.2016 18:13
 
GLAVNA KNJIGA - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2015 v programu Glavna knjiga
Več | 02.02.2016 18:10
 
FAKTURIRANJE - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka leta v programu Fakturiranje (materialno-blagovna in trgovska evidenca)
Več | 02.02.2016 18:00
 
KNJIGA PROMETA - Zaključek leta
V programu Knjiga prometa imate možnost, da lahko tekoče knjižite knjižbe za leto 2015, kot tudi knjižbe za leto 2016. Številčenje je za oba primera iz leta 2015, vendar se bodo dokumenti...
Več | 02.02.2016 17:46
 
OSNOVNA SREDSTVA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža vstopnega DDV
Tudi v programu Osnovna sredstva je mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. Po vsebini enaka...
Več | 02.02.2016 17:39
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža DDV za prejete fakture
Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun vstopnega DDV evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto narediti popravek...
Več | 02.02.2016 17:33
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe...
Več | 02.02.2016 17:28
 
PLAČE - Prispevki za starejše delavce
S 1.1.2016 se začasno ukinja delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce.
Več | 29.01.2016 21:52
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej


natisni | na vrh