O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 977 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej

HONORARJI - Občasno delo upokojencev
Uradni list št. 55/2013 z dne 29.06.2013 je predpisal Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela. Na podlagi tega je pripravljena nova verzija...
Več | 03.07.2013 11:41
 
PLAČE - NOVI REK OBRAZCI
Prilagojeno formiranje REK obrazcev (v skladu s shemo REK_1_6.xsd)
Več | 28.06.2013 10:18
 
Spremembe v programih po 1.7.2013 zaradi spremembe stopnje DDV
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov RS za leto 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), objavljenem v Ur.l. št. 46/2013 dne 29.05.2013....
Več | 24.06.2013 12:49
 
FAKTURIRANJE - Navodilo za spremembo DDV s 1.7.2013
Z datumi dogodkov od 1.7.2013 se bo v programu avtomatsko spremenilo vse povezano s spremembo DDV. Opazili boste nova davka v samem šifrantu artiklov, spremembe...
Več | 24.06.2013 12:43
 
PLAČE - JAVNI SEKTOR
Spremembe sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS-R) od 1.6.2013
Več | 24.06.2013 12:33
 
PLAČE - Novosti
V programu Plače je uveden nov čarodej (meni 5.E.3.) in sicer za nastavitev plač zaposlencem pri s.p.-ju. Čarodej vam obstoječe stanje spremeni v novo filozofijo ločenih VP-jev...
Več | 14.06.2013 11:54
 
PLAČE - Spremembe sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS-R)
Zakonodajalec je v Ur.l. št. 46/2013 z dne 29.05.2013 objavil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-R), Dogovor o dodatnih ukrepih...
Več | 14.06.2013 11:49
 
PLAČE - Spremenjen obrazec OPSVZ (obračun prispevkov za s.p.)
Ur.l. št. 47/2013 z dne 31.05.2013 je prinesel nov Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. Pravilnik na obrazec...
Več | 14.06.2013 11:25
 
Izpis podatkov iz elektronsko vodenih evidenc o izdanih računih
Na podlagi Pravilnika o zahtevah zaračunalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev...
Več | 11.06.2013 18:40
 
KNJIGA PROMETA - Obračun davka na finančne storitve
Tekom prejšnjega meseca je bil Obračun DFS malce prilagojen in dograjen v skladu z naknadno pridobljenimi informacijami in spoznanji.

Rešitve so podobne...
Več | 06.06.2013 17:30
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej


natisni | na vrh