O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 940 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej

OSNOVNA SREDSTVA - Analitična evidenca Osnovnih sredstev JS
Za poročanje Analitične evidence Osnovnih sredstev JS, imate v programu Osnovna sredstva na voljo meni 4. Izpisi in R. Register osnovnih sredstev (Xml).
Več | 02.02.2022 08:37
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Seznam po dobaviteljih za Pavšalno nadomestilo
V programu Knjiga prejetih faktur je možen izpis seznama po dobaviteljih za Pavšalno nadomestilo.
Več | 02.02.2022 08:32
 
GLAVNA KNJIGA - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2021 v programu Glavna knjiga
Več | 02.02.2022 08:27
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu poslovnega leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe....
Več | 02.02.2022 08:14
 
MATERIALNO KNJIGOVODSTVO - Poročanje Ministrstvu za kmetijstvo
Zakon o kmetijstvu v 58.a členu zahteva vpis nekaj dodatnih podatkov in poročilo nabave. Poročilo naj bi zajelo vsa prejeta živila, delež ekoloških živil od vseh prejetih in delež živil iz shem kakovosti od vseh prejetih (kg). V ta namen je v programu pripraviljen dodatni modul.
Več | 02.02.2022 07:50
 
NAPOVED - Letna poročila za Furs in Ajpes za leto 2021
Omogočena je izdelava poročil za Samostojne podjetnike posameznike, Gospodarske družbe in Zadruge, Društva ter Nepridobitne organizacije zasebnega prava.
Cena...
Več | 02.02.2022 07:30
 
PLAČE - Osnove za refundacije za leto 2022
Navodilo za izračun osnov za boleznine v breme ZZZS iz dohodkov prejetih v letu 2021.
Več | 25.01.2022 12:59
 
FAKTURIRANJE - Tiskanje računov/paragonov od 22.1.2022 dalje
Od 22.1.2022 dalje bo po odločitvi vlade mogoče izdati račun tudi brez fizičnega tiskanja oz. bo račun potrebno tiskati glede ne željo kupca.
Več | 20.01.2022 07:41
 
PLAČE, HONORARJI - DOHODNINA 2021
Navodila za pripravo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2021 ter podatkov o izplačanih dodatkih, ki se v skladu z ZIUPOPDVE ne vštevajo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine v letu 2021.
Več | 09.01.2022 13:27
 
OSNOVNA SREDSTVA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža vstopnega DDV
Tudi v programu Osnovna sredstva je mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. Po...
Več | 08.01.2022 08:43
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej


natisni | na vrh