O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 935 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej

GLAVNA KNJIGA - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2016 v programu Glavna knjiga
Več | 03.02.2017 06:50
 
KNJIGA PROMETA - Zaključek leta
V programu Knjiga prometa imate možnost, da lahko tekoče knjižite knjižbe za leto 2016, kot tudi knjižbe za leto 2017. Številčenje je za oba primera iz leta 2016, vendar se bodo dokumenti...
Več | 03.02.2017 06:44
 
FAKTURIRANJE - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka leta v programu Fakturiranje (materialno-blagovna in trgovska evidenca)
Več | 03.02.2017 06:40
 
OSNOVNA SREDSTVA - Amortizacija
Navodila za obračun amortizacije
Več | 03.02.2017 06:37
 
OSNOVNA SREDSTVA - Obračun spremenjenega deleža DDV
Tudi v programu Osnovna sredstva je mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. Po vsebini enaka...
Več | 03.02.2017 06:32
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun spremenjenega deleža DDV za prejete fakture
Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun vstopnega DDV evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto narediti popravek...
Več | 03.02.2017 06:29
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe...
Več | 03.02.2017 06:15
 
Nova višina Zamudnih obresti od 1.1.2017
V programih Glavna knjiga, Fakturiranje, Obresti ter Šola, Vrtec in Obračun storitev je dodana nova višina Zamudnih obresti. Nova višina ZOM je 8% z veljavnostjo od 1. januarja 2017.
03.02.2017 06:11
 
NAPOVED - Letna poročila za 2016
Trenutna verzija programa Napoved omogoča vnos podatkov za Samostojne podjetnike, Gospodarske družbe in Zadruge ter Društva. Nekaj manjših sprememb iz Uradnega lista 86/2016 še manjka, je pa dejstvo, da te spremembe ne bodo vplivale na vnesene podatke. Čaka se tudi še odprtje portala Ajpes za vnos Letnih poročil, ker zaenkrat oddaja ni možna.
Več | 25.01.2017 16:56
 
PLAČE - Osnove za refundacije za leto 2017
Navodilo za izračun osnov za boleznine v breme ZZZS iz dohodkov prejetih v letu 2016.
Več | 21.01.2017 21:23
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej


natisni | na vrh