O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 978 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej

OSNOVNA SREDSTVA - Uvedba črtne kode osnovnih sredstev pri inventuri
Spremljanje poslovanja z osnovnimi sredstvi zahteva obdelavo velike količine informacij. Klasično poslovanje ne omogoča enostavnega reševanja problemov kot so spremembe nahajališč, odpadle številke, namerne zamenjave številk, ipd. Posledica tega je dolgotrajno ročno usklajevanje stanja in veliko število ljudi (ter porabljenega časa in denarja) za vsakoletni popis osnovnih sredstev. Računalniško podprta rešitev evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode odpravi večino zgoraj omenjenih pomanjkljivosti.
Več | 09.11.2011 10:00
 
OSNOVNA SREDSTVA - Inventura
Navodilo za kreiranje nastavljivih izpisov v programu Osnovna sredstva za potrebe Inventure osnovnih sredstev.
Več | 09.11.2011 09:39
 
FAKTURIRANJE - Sprememba ZDDV-1, novela E
V Ur.l. št. 78 z dne 5.10.2011 z veljavnostjo 20.10.2011 je bilo sprejeto sledeče določilo: V primeru izstavitve dobropisa za popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV ni več potrebno pridobiti pisne izjave kupca o zmanjšanju odbitka DDV. Davčni zavezanec namreč v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 39.člena ZDDV-1 lahko popravi DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.
Več | 09.11.2011 09:24
 
GLAVNA KNJIGA - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ZDDV-1
V Ur.l. št. 82 z dne 17.10.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanu ZDDV-1. Spremembi ki vplivata na program Glavna knjiga, sta spremenjen obrazec “Poročilo o dobavah (76.a člen)” ter spremenjen “Obrazec DDV-O”.
Več | 09.11.2011 09:19
 
KNJIGA PROMETA - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ZDDV-1
V Ur.l. št. 82 z dne 17.10.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanu ZDDV-1. Spremembi ki vplivata na program Knjiga prometa, sta spremenjen obrazec “Poročilo o dobavah (76.a člen)” ter spremenjen “Obrazec DDV-O”.
Več | 09.11.2011 09:18
 
Nastavitve programov za ISO-SEPA izvoz/uvoz
Kratek opis postopka nastavitev programov za pravilen izvoz/uvoz po ISO-SEPA standardu
Več | 25.10.2011 10:53
 
JS (UJP-NET) - Nastavitve programov za SEPA izvoz/uvoz
Kratek opis postopka nastavitev programov za pravilen izvoz/uvoz po SEPA standardu
Več | 11.10.2011 13:42
 
Uvedba ISO-SEPA, ukinitev Zbirnega centra
Dodatna pojasnila glede uvedbe ISO-SEPA standarda in ukinitve Zbirnega centra
Več | 11.10.2011 12:39
 
GLAVNA KNJIGA - Dodatno pojasnilo DURS-a glede določil 66.a člena ZDDV-1D
V zadnjem času je imelo nekaj strank ponovno težave s kontrolorji DURS-a glede izpolnjevanja obrazca DDV-O glede določil 66.a člena ZDDV-1D.
Več | 10.10.2011 17:54
 
GLAVNA KNJIGA - Obrazec za statistiko POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS
V glavni knjigi bo v verziji z dne 18.10.2011 na voljo nov statistični obrazec oz. poročilo in sicer POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS.
Več | 10.10.2011 17:46
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej


natisni | na vrh