O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 925 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 |
Naprej

GLAVNA KNJIGA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža vstopnega DDV
Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun vstopnega DDV evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto narediti popravek...
Več | 05.02.2013 09:05
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe...
Več | 05.02.2013 09:02
 
Program NAPOVED za leto 2012
Letna poročila za DURS in AJPES za leto 2012
Več | 05.02.2013 08:58
 
FAKTURIRANJE - Gotovinsko poslovanje - Zakon o davčnem postopku - Kazni
Na tem mestu želimo vse uporabnike programov Fakturiranje še enkrat opozoriti na Zakon o spremembah in dopolnitvah o davčnem postopku (ZdavP-2F), ki je bil objavljen v Uradnem...
Več | 05.02.2013 08:51
 
VRTEC - Obračun oskrbnine na dan stavke
Navodilo za obračun oskrbnine na dan stavke 31.1.2012.
Več | 01.02.2013 16:16
 
PLAČE, PN - Minimalna plača, prehrana
Nove vrednosti minimalne plače in regresa za prehrano med delom.
Več | 01.02.2013 13:48
 
PLAČE - JS - Obračun stavke v plači za 01/2013
Kratko navodilo za obračun stavke javnega sektorja dne 23.1.2013.
Več | 01.02.2013 13:40
 
PLAČE - Osnove za refundacije za leto 2013
Navodilo za izračun osnov za boleznine v breme ZZZS iz dohodkov prejetih v letu 2012.
Več | 28.01.2013 15:29
 
PLAČE - JAVNI SEKTOR - KDPZ
S plačo za januar 2013 se spremeni lestvica premij KDPZ.
Več | 28.01.2013 14:27
 
PLAČE, HONORARJI - DOHODNINA 2012
Navodila za pripravo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2012.
Več | 14.01.2013 11:35
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 |
Naprej


natisni | na vrh