O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 978 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej

KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Dopolnitve za pomoč pri evidenci pavšalnega 8% DDV
V preteklih novicah ste bili obveščeni, da se je uvedlo sistemsko evidentiranje Pavšalnega 8% DDV na podlagi Datuma plačila, kot to nalaga zakonodaja.Za lažje spremljanje evidenc je od decembra dalje na voljo še nekaj pripomočkov.
Več | 06.12.2012 11:27
 
KNJIGA PROMETA - Dopolnitve za pomoč pri evidenci Pavšalnega 8% DDV
V preteklih novicah ste bili obveščeni, da se je uvedlo sistemsko evidentiranje Pavšalnega 8% DDV na podlagi Datuma plačila, kot to nalaga zakonodaja.Za lažje spremljanje evidenc je od decembra dalje na voljo še nekaj pripomočkov.
Več | 06.12.2012 11:24
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Plačila v tujino v ISO SEPA strukturi
Stari formati prenosnih datotek v bančne sisteme se ukinjajo. Tako je ukinjen tudi standard TKDIS za domači promet ter 1450 in VP70 v tekstovni strukturi za plačila izven monetarne unije v domači ali tuji valuti.
Več | 08.11.2012 11:15
 
GLAVNA KNJIGA - Denarni tok
V Glavni knjigi je v verzijah vključno od 26.10.2012 dalje vključena možnost evidence in izpisa denarnega toka.
Več | 07.11.2012 21:13
 
FAKTURIRANJE - Računi brez dobavnice
V vseh verzijah Fakturiranja (tudi Fakturiranje storitev in Fakturiranje Lt) je na Računu brez dobavnice dodana nova funkcija. Ko vnašate "Datum odpošiljatve blaga/opravljene...
Več | 07.11.2012 18:19
 
GLAVNA KNJIGA - Osvežene oblike opominov in izpisov IOP
V programu Glavna knjiga (verzija minimalno datuma 8.11.2012) so osvežene oblike opominov in IOP-jev.. Nove oblike opominov (meni 7.2.2.1) in IOP (meni 7.2.1) lahko dobite s klikom...
Več | 07.11.2012 18:08
 
KNJIGA PROMETA - Uvoz knjižb iz Xls datoteke
V aplikaciji Knjiga prometa (enostavno knjigovodstvo) je z novo verzijo omogočen uvoz knjižb iz Xls datoteke. Uvoz se nahaja v meniju 6.4.8.. Knjižbe se uvozijo kot bilančne knjižbe...
Več | 07.11.2012 18:03
 
GLAVNA KNJIGA - Evidenca Pavšalnega 8% DDV glede na datum plačila računa
V verziji Glavne knjige z datumom 6.11.2012 ali novejše, je evidenca DDV-ja oz. izpis knjige prejetih računov dodelan tako, da se prejet račun s pavšalnim 8% davkom,...
Več | 07.11.2012 18:01
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Evidenca Pavšalnega 8% DDV glede na datum plačila računa
V verziji Knjige prejetih faktur z datumom 6.11.2012 ali novejše, je evidenca DDV-ja oz. izpis knjige prejetih računov dodelan tako, da se prejet račun s pavšalnim...
Več | 07.11.2012 17:51
 
OSNOVNA SREDSTVA - Uvedba črtne kode osnovnih sredstev pri inventuri
Spremljanje poslovanja z osnovnimi sredstvi zahteva obdelavo velike količine informacij. Klasično poslovanje ne omogoča enostavnega reševanja problemov kot so spremembe nahajališč, odpadle številke, namerne zamenjave številk, ipd. Posledica tega je dolgotrajno ročno usklajevanje stanja in veliko število ljudi (ter porabljenega časa in denarja) za vsakoletni popis osnovnih sredstev. Računalniško podprta rešitev evidentiranja in spremljanja inventurnega poslovanja s pomočjo črtne kode odpravi večino zgoraj omenjenih pomanjkljivosti.
Več | 07.11.2012 17:43
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Naprej


natisni | na vrh