O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 935 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej

Potek veljavnosti obrazca UPN z vrstico OCR
3.4.2018 preneha veljavnost obrazca UPN z vrstico OCR. To pomeni, da s tem dnem tako izdajanje plačilnih nalogov ne bo več veljavno.
Več | 30.03.2018 07:47
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Kontrola TRR pri plačevanju računov
Program Knjiga prejetih faktur je v fazi plačevanja računov dobil kontrolo TRR-jev.
Več | 07.03.2018 18:25
 
GLAVNA KNJIGA - Morda niste vedeli ...
Nekaj novosti v programu Glavna knjiga:
Več | 07.03.2018 18:22
 
NAPOVED - Možnost izpisa Ajpes obrazcev v angleškem jeziku
Program Napoved je pri izpisu obrazcev Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ter Bilančni dobiček/izguba dobil možnost izpisa v angleškem jeziku.
Več | 07.03.2018 18:18
 
POTNI NALOGI - Poročanje REK-1 na podlagi novega obrazca
Program Potni nalogi je bil dodatno dopolnjen za poročanje obrazca REK-1 na podlagi novega Pravilnika za REK-1 (Ur. l. 79/2017 dne 28.12.2017).
Več | 07.03.2018 17:22
 
POTNI NALOGI - Pošiljanje kriptiranih PDF datotek z obvestili o izplačilu
V programu Potni nalogi lahko sedaj uporabljate pošiljanje kriptiranih PDF datotek z obvestili o izplačilu v meniju 2.A.1. Uporaba te lastnosti programa je izvedena po vzoru uporabe v programih Honorarji n Plače.
Več | 09.02.2018 17:46
 
GLAVNA KNJIGA - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2017 v programu Glavna knjiga
Več | 09.02.2018 07:57
 
KNJIGA PROMETA - Zaključek leta
V programu Knjiga prometa imate možnost, da lahko tekoče knjižite knjižbe za leto 2017, kot tudi knjižbe za leto 2018. Številčenje je za oba primera iz leta 2017, vendar se bodo dokumenti...
Več | 09.02.2018 07:47
 
FAKTURIRANJE - Zaključek leta
Navodila za izdelavo zaključka leta v programu Fakturiranje (materialno-blagovna in trgovska evidenca)
Več | 09.02.2018 07:08
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe...
Več | 09.02.2018 07:04
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
 91 | 92 | 93 | 94 |
Naprej


natisni | na vrh