O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 808 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Naprej

KNJIGA PROMETA - Zaključek leta
V programu Knjiga prometa imate možnost, da lahko tekoče knjižite knjižbe za leto 2014, kot tudi knjižbe za leto 2015. Številčenje je za oba primera iz leta 2014, vendar se bodo dokumenti...
Več | 11.02.2015 17:10
 
OSNOVNA SREDSTVA - Obračun spremenjenega odbitnega vstopnega deleža
Tudi v programu Osnovna sredstva je mogoče narediti popravek nabavne vrednosti OS zaradi spremenjenega odbitnega deleža DDV-ja. Funkcija se nahaja v meniju 5.4.1. Po vsebini enaka...
Več | 11.02.2015 17:00
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža za DDV v prejetih fakturah
Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun vstopnega DDV evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto narediti popravek...
Več | 11.02.2015 16:53
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe. Te knjižbe...
Več | 11.02.2015 16:50
 
PLAČE - Zakonske spremembe
Z izplačilom plače za januar 2015 stopi v veljavo nekaj novosti.
Več | 05.02.2015 15:10
 
Opozorilo - VIRUSI !!!
Opozorilo o prisotnosti virusov in navodilo za arhiviranje podatkov.
Več | 05.02.2015 14:56
 
PLAČE - JAVNI SEKTOR - KDPZ
S plačo za januar 2015 se spremeni lestvica premij KDPZ.
Več | 26.01.2015 15:12
 
PLAČE - Osnove za refundacije za leto 2015
Navodilo za izračun osnov za boleznine v breme ZZZS iz dohodkov prejetih v letu 2014.
Več | 19.01.2015 15:01
 
PLAČE, HONORARJI - DOHODNINA 2014
Navodila za pripravo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2014.
Več | 19.01.2015 15:00
 
eRačuni - Navodila za izdajo in prejem
V nadaljevanju objavljamo obširna navodila za izdajo in pošiljanje eRačunov tako za Javni sektor, kot za gospodarstvo.
Več | 02.01.2015 21:06
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Naprej


natisni | na vrh