O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
V arhivu je 808 novic
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Naprej

FAKTURIRANJE - Sprememba ZDDV-1, novela E
V Ur.l. št. 78 z dne 5.10.2011 z veljavnostjo 20.10.2011 je bilo sprejeto sledeče določilo: V primeru izstavitve dobropisa za popravek (zmanjšanje) obračunanega DDV ni več potrebno pridobiti pisne izjave kupca o zmanjšanju odbitka DDV. Davčni zavezanec namreč v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 39.člena ZDDV-1 lahko popravi DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.
Več | 09.11.2011 09:24
 
GLAVNA KNJIGA - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju ZDDV-1
V Ur.l. št. 82 z dne 17.10.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanu ZDDV-1. Spremembi ki vplivata na program Glavna knjiga, sta spremenjen obrazec “Poročilo o dobavah (76.a člen)” ter spremenjen “Obrazec DDV-O”.
Več | 09.11.2011 09:19
 
KNJIGA PROMETA - Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ZDDV-1
V Ur.l. št. 82 z dne 17.10.2011 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanu ZDDV-1. Spremembi ki vplivata na program Knjiga prometa, sta spremenjen obrazec “Poročilo o dobavah (76.a člen)” ter spremenjen “Obrazec DDV-O”.
Več | 09.11.2011 09:18
 
Nastavitve programov za ISO-SEPA izvoz/uvoz
Kratek opis postopka nastavitev programov za pravilen izvoz/uvoz po ISO-SEPA standardu
Več | 25.10.2011 10:53
 
JS (UJP-NET) - Nastavitve programov za SEPA izvoz/uvoz
Kratek opis postopka nastavitev programov za pravilen izvoz/uvoz po SEPA standardu
Več | 11.10.2011 13:42
 
Uvedba ISO-SEPA, ukinitev Zbirnega centra
Dodatna pojasnila glede uvedbe ISO-SEPA standarda in ukinitve Zbirnega centra
Več | 11.10.2011 12:39
 
GLAVNA KNJIGA - Dodatno pojasnilo DURS-a glede določil 66.a člena ZDDV-1D
V zadnjem času je imelo nekaj strank ponovno težave s kontrolorji DURS-a glede izpolnjevanja obrazca DDV-O glede določil 66.a člena ZDDV-1D.
Več | 10.10.2011 17:54
 
GLAVNA KNJIGA - Obrazec za statistiko POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS
V glavni knjigi bo v verziji z dne 18.10.2011 na voljo nov statistični obrazec oz. poročilo in sicer POSL-P/ČL ali AJPES ČPPS.
Več | 10.10.2011 17:46
 
GLAVNA KNJIGA - Izločitev spornih faktur iz seznama obveznosti za pobot
V aplikaciji Glavna knjiga imate na voljo novo možnost, da določeno fakturo označite za 'sporno'.
Več | 10.10.2011 17:42
 
KNJIGA PREJETIH FAKTUR - Izločitev spornih faktur iz seznama obveznosti za pobot
V aplikaciji Knjiga prejetih faktur imate na voljo novo možnost, da določeno fakturo označite za 'sporno'.
Več | 10.10.2011 17:39
 
Nazaj 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 57 | 58 | 59 | 60 |
 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Naprej


natisni | na vrh