O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
GLAVNA KNJIGA - Obračun spremenjenega odbitnega deleža vstopnega DDV


Vsem uporabnikom Glavne knjige, ki imajo obračun vstopnega DDV evidentiran po odbitnem deležu in morajo po ugotovitvi dejanskega odbitnega deleža za preteklo leto narediti popravek knjig prejetih faktur in tudi knjižb v Glavni knjigi, sta na voljo menuja 3.4.C.1. in 3.4.C.2. Evidenco davčne knjige za popravek prejetih faktur iz naslova popravka odbitnega deleža pa vnesite ročno v meniju 3.4.9. Pri vnosu v davčno evidenco označite s kljukico "Vnaša se samo DDV".
Druga možnost je, da na podlagi izpisa Knjige spremenjenega odbitnega deleža v meniju 3.4.C.1., ročno izračunate popravek zneska vstopnega DDV-ja samo sumarno. Nato naredite ročno temeljnico v meniju 1.1. in sicer na kontu DDV-ja ter protikontu samo sumarno. Predhodno morate konto DDV-ja v kontnem planu označiti za evidenco Knjige prejetih faktur, da boste na knjižbi lahko odprli zavihek DDV in vpisali tudi davčno evidenco. Po potrebi ob knjiženju dokumenta, na zavihku DDV vklopite še kljukico »Poknjiži davek (tudi če ni realizacije)«, medtem ko OBVEZNO vklopite kljukico »Vnaša se samo DDV«, ker morate v Knjigi prejetih faktur evidentirati samo popravek vstopnega DDV-ja in ne tudi osnove. Ne pozabite pa na korekcije morebitnih nabav na razredu 0, torej nabav Osnovnih sredstev.

V primeru, da boste temeljnico generirali avtomatsko s pomočjo menija 3.4.C.2., morate kljub temu sami vpisati še podatke v davčno evidenco, ker program naredi knjižbe, ne pa popravka DDV-ja znotraj davčnih knjig. Še kratka razlaga polj v meniju 3.4.C.2.
1. »Od/do datuma«; najbolj verjetno 01.01.2022 do 31.12.2022
2. »Katera knjiga«; opcija 0 pomeni za vse knjige, lahko delate izpise za posamezne knjige
3. »Stari % neobdavčene dejavnosti«; zadnji uporabljen procent, prepisan iz parametrov. Ni pomembo če ste tekom leta uporabili več kot en procent ali imate morda procente različne glede na posamezne davčne knjige.
4. »Novi % neobdavčene dejavnosti«; novo ugotovljeni procent za preteklo leto oz. več njih če vodite različne procente za posamezne davčne knjige
5. »Konti, na katerih je poknjižen DDV (lahko sintetični)«;
6. »Konti, na katerih se ne sme nič spremeniti«; vpišete konte, kjer ne želite da se zgodijo kakršnekoli korekcije knjižb zaradi spremenjenega odbitnega deleža. Recimo kakšna izjema med konti DDV-ja, prehodni konti,…
7. »Konto R4 na katerega se poknjiži popravek otvoritve«; podatek ni obvezen, se pa sicer vpiše konto R4 kamor naj se zgodijo knjižbe popravkov zaradi spremenjenega odbitnega deleža tistih knjižb DDV-ja, ki izhajajo iz datuma prejema januar 2022, bilančno pa so bili zavedeni v letu 2021 in ti konti sedaj niso vidni v bilanci 2022;
8. »Prikažem razlike po SM«;
9. »Izjeme (seznam dokumentov)«; možnost vpisa dokumentov, za katere naj korekcija odbitnega deleža ne velja
10. »Naredim temeljnico«; opcijsko 1
11. »Izhod«; kam naj prikaže razlike.
V primeru avtomatske temeljnice bodite pozorni na vpis konta opisanega pod točko 7 oziroma boste te popravke potem ročno dodali v temeljnico v meniju 1.1. in nikakor ne pozabite na vpis spremembe v davčno evidenco.

Nov, spremenjen procent neobdavčene dejavnosti
za aktivno leto v program Glavna knjiga vpišete v meniju 7.1, zavihek 8. Konti za DDV, parameter 46. Procent neobdavčene dejavnosti. Če uporabljate različne procente po knjigah pa podatke popravite v šifrantu knjig prejetih faktur, meni 5.5.

Nastavitev parametra za Procent neobdavčene dejavnosti je skupna za programa Glavna knjiga in Knjiga prejetih faktur.
V programu Knjiga prejetih faktur se parameter 44. Procent neobdavčene dejavnosti nahaja v meniju 6.1 na zavihku 5. Parametri za prenos v GK. Opcija ločeno po knjigah pa v meniju 3.6.
07.01.2023 11:28

natisni | na vrh