O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
FAKTURIRANJE - Številčenje dokumentov v letu 2023

Vse, ki uporabljate davčne blagajne prosimo, da si skrbno preberete navodila v nadaljevanju. Velja tudi za Fakturiranje Storitve in Fakturiranje Mini

V primeru, da nimate vklopljene davčne blagajne, razlike med lanskim in letošnjim letom ni: Ob prvem zagonu programa v tekočem letu, vam program po vnosu uporabniškega imena in gesla prikaže obvestilo za nastavitev trenutnega leta za knjiženje dokumentov. V njem vam predlaga, da spremeni trenutno leto za knjiženje na 2023.
V kolikor obkljukate, da naj ne opozarja več na spremembo leta, boste morali trenutno leto spremeniti ročno v meniju 6.6.2 Uporabniški parametri programa, zavihek ’Osnovni parametri’, parameter 50. Trenutno leto

V primeru, da imate vklopljeno davčno blagajno: Program bo ob prvem zagonu v letu 2023 to zaznal in vprašal, če lahko postavi leto na 2023. Vprašanje je namenjeno le za velike dokumente, t.i. veleprodajne račune, saj paragonskih blokov za nazaj ni mogoče vnašati. V primeru, da želite nadaljevati z delom v letu 2023, vprašanje le potrdite, program bo začel FURS številčenje od začetka in normalno lahko nadaljujete tako s paragonskimi bloki kot velikimi računi. V primeru, da želite še serijsko vnašati dokumente za leto 2022, vprašanja ne potrdite in program bo normalno interno številčil naprej v letu 2022 (FURS številčenje se kljub temu številči v letu 2023, saj mora biti zaporedno in aktualno). Ko zaključite, pojdite v meni 6.6.2 in na parametru 50. Trenutno leto spremenite letnico na 2023.

Dodatno opozorilo za vse z vklopljeno davčno blagajno v Fakturiranju: Paragonskih blokov za nazaj ni mogoče delati, še vedno pa je mogoče delati za nazaj ostale dokumente. V primeru, da imate za vnesti račune iz vezane knjige še iz leta 2022, boste to lahko storili v meniju 2.4.R, prej pa prestavite "Trenutno leto" na 2022. Ker je vklopljena davčna blagajna boste opazili, da na velikih računih program sedaj pokaže polje "datum računa" in "ura", ki ju ne morete spreminjati, ter polje "Datum za DDV" (bivši datum računa). Datum za DDV je podatek, ki se mora ujemati s tekočim letom (2022 ali 2023) in vpliva tudi na obračunsko obdobje ob prenosu v Glavno knjigo. Datum izstavitve računa (za FURS) pa vzame iz Furs-ovega strežnika in ga prikaže v polju datum računa. V praksi to pomeni, da boste v začetku januarja (primer 3.1.2023) recimo pustili vklopljeno letnico 2022, ker želite vnesti še nekaj dokumentov za nazaj. Program bo interno številčenje nadaljeval v letu 2022. Pri izdelavi računa bo datum računa 3.1.2023, datum za ddv (obračunsko obdobje) pa december 2022. Točen datum računa in ura se zapiše šele ob tisku dokumenta ali njegovi shranitvi v Pdf format.

Pomembno za vse uporabnike programa!
Preko menija 6.6.5 je omogočena individualna nastavitev leta na delovni postaji.
S tem želimo pomagati vsem uporabnikom, ki boste ob prelomu leta 2022/2023 vnašali dokumente za naslednje ali prejšnje leto in hkrati ne želite motiti ostalih uporabnikov programa. Nastavitev leta bo aktivna do izhoda iz programa in se bo avtomatsko postavila nazaj na aktualno leto ob ponovni prijavi v program.

31.12.2022 07:29

natisni | na vrh