O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
POTNI NALOGI - Obračun kilometrine za JS od 1.8.2021

Verzija programa Potni nalogi z ustrezno nadgradnjo je datuma 23.8.2021 ali novejša.

Maloprodajna cena litra neosvinčenega motornega bencina (nmb-95) za obračun kilometrine in stroškov prevoza na delo in z dela za avgust 2021 znaša 1,26875 evra. Vrednost kilometrine predstavlja 30% cene nmb-95 (30% od 1,26875) in znaša 0,381 evra. Če delojemalec za službeno pot uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 evra za vsak prevožen kilometer. V praksi to pomeni, da je strošek kilometrine dejansko višji od davčne meje. Posledično je potrebno znesek nad uredbo ustrezno obdavčiti in poročati na Rek-1 obrazcu.

Verzija programa Potni nalogi z ustrezno nadgradnjo je datuma 23.8.2021 ali novejša. Po menjavi verzije pojdite v meni 3.9 Dnevnice in vrstici z datumom 1.8. in 2.8. pobrišite. Nato kliknete gumb levo spodaj »Privzete dnevnice«, izberete opcijo »Dodam manjkajoče« in potrdite z »F9 Potrdi«.

Če želite že vnesene, obračunane in morda tudi že izplačane potne naloge za mesec avgust izračunati na novo, imate na voljo meni 5.3 Ponovni izračun. V polje »Od datuma« vpišite 1.8.2021, v polje »Do datuma« vpišite tekoči datum. Program bo naredil izpis nalogov, ki se jim je vrednost spremenila in tudi označil, če so plačani ali preneseni v Glavno knjigo.

Poročanje izplačanih potnih nalogov na obrazcu Rek-1, Vrsta Dohodka 1190, se v programu Potni nalogi ne spreminja. Poroča se samo zneske do uredbe.

Znesek kilometrine nad uredbo lahko iz programa Potni nalogi prenesete v program PLAČE in sicer preko menija 4.4.2. Ob prvem prenosu je potrebno določiti še ime datoteke, ki je poljubno (recimo Potni ali Pnw ali Pn, …). Uvoz podatkov v program Plače se naredi v meniju 1.1.7.1 Prenos podatkov iz drugih programov, kjer v polje »Ime prenosne datoteke« navedete enako ime, kot pri predhodnem izvozu. Prenos podatkov se izvede na podlagi davčne številke delavca. Znesek kilometrine nad uredbo se bo v program Plače prenesel pod VP 437 Kilometrina nad uredbo nematerialna. Od tega zneska se plačajo vse dajatve, ni pa dejanskega neto izplačila.
24.08.2021 18:31

natisni | na vrh