O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Zakonske spremembe pri plači za JULIJ 2021

Opis zakonskih sprememb in novosti, ki stopijo v veljavo z izplačilom plače za julij 2021.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost
Sprememba zakonodaje velja za plačo za mesec julij, izplačano v avgustu 2021. V programu Plače v meniju 1.3 Obračunavanje v polje »ZN10: Povprečna plača v RS – osnova za minimalne prispevke (preteklo leto – zadnja znana)« vpišite vrednost 1.024,24 € in v polje »PR12 Procent povprečne plače RS« vrednost 100.

Ukrep je začasne narave.
Za izplačila od 1. 3. 2021 do 31. 7. 2021 in od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 €. Za plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od julija do decembra 2021 oz. za izplačila od 1. 8. 2021 do 31. 01. 2022 znaša najnižja osnova 1.024,24 €.

Ostale zakonske spremembe:

1. Znesek regresa za prehrano med delom na podlagi kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS znaša od 1. julija 2021 dalje 4,39 € .

2. Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih plač.
Do konca septembra z možnostjo podaljšanja do konca leta 2021 se podaljšuje veljavnost ukrepa nadomestila za skrajšan polni delovni čas. Do konca leta 2021 pa se podaljšuje ukrep karantene in nezmožnost dela zaradi višje sile.
Obvezno potrebujete novo verzijo programa Plače in za baze SPJS ukaz 5.F.A.

3. Uradni list 122/21 z dne 23.7.2021 je z Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju vpeljal tri nove šifre/dodatke:
  • VP 44 (C087) - Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjev,
  • VP 45 (C088) - Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine,
  • VP 46 (C089) Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve (župani, podžupani, direktorji občinskih uprav.
4. Na podlagi nove spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, za plače za mesec julij za prevoz na in z dela velja davčna meja v višini 140 evrov oziroma 0,18 evra na kilometer za dan prisotnosti. Program Plače SPJS trenutno upošteva samo limit v višini nominalne vrednosti 140 evrov, drugega pogoja za morebitni obračun bonitete v primeru višjega izplačila prevoza kot določa davčna meja še ne upošteva. Oba pogoja bo program upošteval šele pri obračunu za mesec avgust. Ko bo na voljo dopolnjena rešitev, bomo objo dopolnili.
Za gospodarstvo bo nov način obračuna prevoza na in z dela ter upoštevanja novele davčne meje aktualen za obračun plač za mesec september 2021 (izplačilo oktobra 2021). V začetku septembra bomo podali tudi programske rešitve za obračun plač v gospodarstvu.
03.08.2021 11:56

natisni | na vrh