O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
POTNI NALOGI

Spremembe v programu Potni nalogi zaradi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov javnih uslužbencev (01.06.2021).

V skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021, smo pripravili spremembe v programu Potni nalogi.

Spremembe prevzamete z novo verzijo programa, ki mora biti 9.6.2021 ali novejša.

Omenjeni dogovor prinaša sledeče spremembe:
  • Regres za prehrano; Nova vrednost regresa za prehrano znaša 4,30 evra na dan
  • Dnevnice za službena potovanja v Republiki Sloveniji; Znesek za dnevnico za službeno potovanje v državi v trajanju nad 12 ur znaša 21,39€. Določi se dnevnica za službeno potovanje v trajanju nad 8 do vključno 12 ur v višini 10,68€. Določi se dnevnica za službeno potovanje v trajanju 6 do 8 ur v višini 5,16€.
  • Terenski dodatek; Višina terenskega dodatka znaša 21 odstotkov dnevnice za službeno potovanje v državi nad 12 ur. Nova vrednost znaša 4,49€.
  • Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene; Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila za službene namene znaša 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer. Glede višine cene bencina se upošteva referenčni podatek maloprodajne cene, v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Nova vrednost kilometrine za mesec junij znaša 0,36€.
  • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela; Določi se povračilo stroškov kilometrine v višini 10 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov. Nova vrednost za mesec junij znaša 0,12€.
Ostanite zdravi!
16.06.2021 12:30

natisni | na vrh