O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
FAKTURIRANJE - Opozorila o neposlanih eRačunih po kanalu ZZI/UJP/Banka ter po ePošti
Program Fakturiranje je že do sedaj privzeto obveščal uporabnika o neodposlanih eRačunih iz menija 2.L.1.
Več | 03.02.2024 11:24
 
FAKTURIRANJE - Navodila za zaključek leta 2023
Navodila za izdelavo zaključka leta v programu Fakturiranje (materialno-blagovna in trgovska evidenca)
Več | 03.02.2024 10:47
 
OSNOVNA SREDSTVA - Analitična evidenca Osnovnih sredstev JS
Za poročanje Analitične evidence Osnovnih sredstev JS, imate v programu Osnovna sredstva na voljo meni 4. Izpisi in R. Register osnovnih sredstev (Xml).
Več | 03.02.2024 10:34
 
KNJIGA PREJETIH RAČUN - Seznam po dobaviteljih za Pavšalno nadomestilo
V programu Knjiga prejetih faktur je možen izpis seznama po dobaviteljih za Pavšalno nadomestilo.
Več | 03.02.2024 10:12
 
GLAVNA KNJIGA - Obrazec RP-O
Obrazec RP-O v Glavni knjigi je bil predelan, da se že sam izračun obrazca izvede v celih evrih, kot je tudi zahteva za poročanje. Posledično bo manj težav zaradi zaokroževanja.
Več | 03.02.2024 09:49
 
GLAVNA KNJIGA - DDV po plačani realizaciji - Obrazec DDV-SezPR
Davčni zavezanci, ki DDV plačujejo po plačani realizaciji, morajo konec leta predložiti še obrazec DDV-SezPR.
Najdete ga v meniju 3.4.E programa Glavna knjiga.
Več | 03.02.2024 09:16
 
GLAVNA KNJIGA - Zaključek leta 2023
Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2021 v programu Glavna knjiga.
Več | 03.02.2024 09:04
 
GLAVNA KNJIGA - Obračun tečajnih razlik ob koncu leta
Obračun tečajnih razlik je na voljo v menuju 2.5. in sicer za devizne konte. Program bo obračunal tečajne razlike in rezultat prenesel v neprenešene knjižbe....
Več | 03.02.2024 08:30
 
KNJIGA PROMETA - Amortizacija in prehod leta
V programu Knjiga prometa imate možnost, da nemoteno knjižite knjižbe tekočega leta in knjižbe predhodnega leta.
Več | 03.02.2024 07:54
 
PLAČE - Osnove za refundacije za leto 2024
Navodilo za izračun osnov za boleznine v breme ZZZS iz dohodkov prejetih v letu 2023.
Več | 02.02.2024 19:38
 
PLAČE - Nekaj zakonskih novosti v letu 2024
V programih PLAČE, PLAČE-KADROVSKA in HONORARJI se od 1.1.2024 dalje uveljavlja nekaj zakonskih novosti.
Več | 02.02.2024 18:32
 
PLAČE - Spremljanje dopustov
Opis pripomočka za urejanje stanja dopusta v programih PLAČE in PLAČE-KADROVSKA.
Več | 02.02.2024 18:01
 
PLAČE - Obračun OZP
Obračun obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) od 1.1.2024 dalje (dopolnjeno 2.2.2024)
Več | 02.02.2024 17:11
 
NAPOVED - Letna poročila za Furs in Ajpes za leto 2023
Omogočena je izdelava poročil za Samostojne podjetnike posameznike, Gospodarske družbe in Zadruge, Društva ter Nepridobitne organizacije zasebnega prava.
Več | 02.02.2024 16:57
 
NAPOVED - Obvestilo o aktualnih popravkih v programu
Program Napoved je bil 26.1.2024 prilagojen zaradi spremenjenih shem na eDavkih za leto 2023.
02.02.2024 16:53
 


natisni | na vrh