O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Nekaj novosti od julija 2023

Opis novosti v programih PLAČE in PLAČE-KADROVSKA od julija 2023 dalje.

1.
Na podlagi okrožnice Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, številka 6030-1/2023/16 datuma 5.5.2023, smo pripravili kratko navodilo za obračun in izplačilo ur nadomeščanj.

Za izplačilo rednih nadomeščanj se načeloma uporablja VP 166 (D070). Omenjena okrožnica navaja, da se za potrebe Ispap-a tokrat poroča pod D020.

Rešitev je sledeča. Za sam izračun zneska vnesete v obračun VP 166, nato v dodatno vrstico vnesete VP 169, pod VP2 vnesete VP 156 ali VP 160 ali VP 171 (karkoli samo, da je alfa šifra = D020), vnesete število ur, faktor, opcijsko indeks DM ter bruto znesek (ki ga je predhodno izračunal VP 166). Na koncu morate prvotni zapis na VP 166 obvezno pobrisati iz obračuna.


2.
Portal SPOT je omogočil novo storitev in sicer elektronski dostop do podatkov za izračun osnove nadomestila plače. Več o sami storitvi si preberete na naslovu https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/novice/2023-07-03-na-portalu-spot-je-omogocen-elektronski-dostop-do-podatkov-za-izracun-osnove-nadomestila-place/. Zaenkrat še ni možnosti B2B dostopa, če v prihodnje bo, bomo dostop omogočili preko programa Plače.

3.
Od uvedbe REK-O naprej se je na eDavkih začela pojavljati težava z zapisom oseb, ki imajo dva priimka ali imena. Po novem je v programih Plače, Kadrovska evidenca in Avhw zapis podatka v dveh ločenih poljih. Znak vezaj med dvema priimkoma ali imenoma se po novem vpiše le, če znak vezaj dejansko obstaja v matični evidenci.4.
Z novo verzijo programa Plače je na vnosu obračunskega lista, levo spodaj, možen vnos Opombe obračuna, ki se potem lahko izpiše na plačilni listi. Desno spodaj je Opomba delavca, ki je samo informativne narave. Za dejanski izpis Opombe obračuna (leva opomba) na obračunski list, je potreben vklop Izpisa opomb v meniji 1.4.1.

06.07.2023 20:28

natisni | na vrh