O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Zakonske novosti od 1.4.2023

Opis novosti v programih PLAČE in PLAČE-KADROVSKA, ki se uporabljajo od 1.4.2023 dalje.

Zakonske novosti v programu PLAČE in PLAČE-KADROVSKA, ki se uporabljajo od 1.4.2023 dalje.

1.
Za izplačila dohodkov od 1. aprila 2023 dalje se uporablja spremenjen obrazec REK-O. Tokratna sprememba se nanaša na poročanje izplačil povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v višini, ki presega znesek do uredbe. Več informacij o spremembi se nahaja na naslovu Obvestilo_Rek-O_29-3-2023.
Sprememba je vključena v različice programa PLAČE od 23.03.2023 ali novejše.

2.
ZZZS je s 1. marcem 2023 opravil valorizacijo količnikov za refundacije boleznin.
Za plačo Marec 2023 in naprej je vrednost količnika za osnovo iz leta 2022 enaka 1,0000. Vrednost količnika za osnove iz leta 2021 je po novem 1,1030. Za osnove leta 2020 ali starejše pa je količnik enak 1,1570. Količnika za leto 2022 in 2021 vpišete v meniju 1.3 Obračunavanje, v polja RE04 in RE05.V primeru refundacije z osnovo iz leta 2020 ali starejšo, se valorizacijski količnik vpisuje v novo polje DZ85 individualno na delavcu.Celotno tabelo valorizacijskih količnikov najdete na portalu ZZZS in sicer na naslovu

3.
S 1. aprilom 2023 se načeloma vsem javnim uslužbencem poviša plača za eden Plačni razred. Spremembo plačilnega razreda v programu Plače lahko naredite šele potem, ko bo plača za mesec Marec obračunana, izplačana in shranjena.
Da bo popravek večjega števila istovrstnega podatka bolj čim lažji, bo v programu izdelan poseben pripomoček. Pripomoček bo v program vgrajen do sredine meseca aprila, takrat bomo informacijo o postopku uporabe objavili na spletni strani.
03.04.2023 09:30

natisni | na vrh