O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
GLAVNA KNJIGA - Vnos veze pri nesaldakontih

Dodana je možnost vnosa veze pri knjiženju za nesaldakonte

    Meni 5.1 - Kontni plan: Dodana je možnost vnosa veze pri knjiženju za nesaldakonte.

    Meni 2.1.2 - Zapiranje nesaldakontnih kontov:  Pri zapiranju nesaldakontov je dodan gumb "zapri po vezi" (v kolikor je za ta konto označen vnos veze). Zapiranje nesaldakonta po vezi je možno samo v kolikor je saldo knjižb enak nič.
08.07.2008 20:21

natisni | na vrh