O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Dohodnina 2022

Spremembe v programih PLAČE in PLAČE-KADROVSKA zaradi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z)

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) (Uradni list številka 39/2022) ter Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 (Uradni list številka 41/2022), so bile v programu PLAČE in PLAČE-KADROVSKA (od različice z dne 23.3.2022 dalje) narejene naslednje spremembe.

 
1. Sprememba splošne letne olajšave iz 3.500,00 eurov na 4.500,00 eurov. Ob menjavi verzije program samodejno nastavi novo višino splošne olajšave.

2. Znižanje stopnje najvišjega dohodninskega razreda iz 50% na 45%. Ob menjavi verzije program samodejno nastavi novo stopnjo najvišjega dohodninskega razreda.

3. Uskladitev osebnih in posebnih olajšav za delavec (olajšave za otroke, vzdrževane družinske člane, PDPZ,…) Za izračun nove višine osebnih in posebnih olajšav OBVEZNO uporabiti ukaz v meniju 5.F.4, načeloma samo potrdite vsebino menija.

4. Uskladitev dodatnih olajšav za delavce po 3. odstavku 111. člena ZDoh-2. Za izračun nove višine osebnih in posebnih olajšav OBVEZNO uporabiti ukaz v meniju 5.F.5. Tukaj imate dve možnosti izračuna dodatnih olajšav (navodila se nahajajo znotraj samega menija), vsekakor pa se priporoča vklop parametra »Pri delavcih z dodat. olajšavami nastavim izračun dodat. olajšav iz višine tekoče plače«.


Spremembe na REK obrazcih na podlagi novele Zakona o dohodnini - ZDoh-2Z

25.03.2022 11:03

natisni | na vrh