O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
VRTEC - Specifikacija računov

Dodatna specifikacija poračunov na izpisu obračuna za občine

Zaradi lažjega poročanja financerjem, predvsem občinam, ki morajo poročati ministrstvu koliko je poračuna za čas ko je bil vrtec zaprt zaradi CORONA virusa, smo na izpisu specifikacije poračuna za občine dodali dodatno tabelo, specifikacijo iz katere je razvidno koliko je poračuna za posamezni del oskrbnine. Torej, na specifikaciji ni razvidno zgolj koliko se poračuna za zaprt vrtec ampak tudi koliko se poračuna redna oskrbnina, morebitni dodatni popusti, prehrana, itd..

Dodatna tabela specifikacije poračuna se nahaja na izpisu obračuna za občine za tabelami, ki ste jih na tem izpisu vajeni že od prej in sicer za vsako od občin posebej. Poudarimo še to, da se skupni znesek poračuna za vsakega otroka še vedno nahaja v tabeli za občine, na mestu, kjer je ta bil do sedaj. Dodatna specifikacija pa je dodatek dodatno na koncu, ki ta poračun le dodatno pojasni oziroma razčleni in vam služi tudi kot pripomoček za poročanje občini koliko ta mora poračunati ministrstvu za čas zaprtega vrtca (COVID).

POMEBNO: Izpis je dopolnjen v verziji, ki nosi današnji datum 08.03.2021. Zato najprej zamenjajte verzijo programa VRTEC. Po uspešni menjavi verzije obvezno ponovite obračun. Šele po ponovnem zagonu obračuna vam bo izpis na voljo!

slika

Ostanite zdravi!
09.03.2021 09:42

natisni | na vrh