O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Zakonske spremembe pri plači za FEBRUAR 2021

Opis zakonskih sprememb in novosti, ki stopijo v veljavo z izplačilom plače za februar 2021.

1. Za vsa izplačila plač delavcem v delovnem razmerju (14. člen ZPIZ-2) od 1.3.2021 dalje, se za izračun minimalne osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost, uporablja PP preteklega leta (Povprečna bruto plača v RS za leto 2020). Statistični urad RS je objavil PP leta 2020 v višini 1.856,20 EUR. To pomeni, da morate vsi uporabniki programa PLAČE, v meniju 1.3 pravilno vpisati omenjeni podatek (JS ima podatek v polju ZN10). Podatek »Procent povprečne plače RS (minimalna osnova za prispevke)« še naprej ostaja 60%. Posledično je nova višina Minimalne osnove za prispevke v RS enaka 1.113,72 EUR.

2. Za Samozaposlene osebe (15. člen ZPIZ-2) se za obračun prispevkov za februar za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP preteklega leta.
Določitev minimalne osnove za februar 2021:
60 % PP2020 = 60% od 1.856,20 EUR = 1.113,72 EUR (prispevki PIZ, ZZ, ZSTV in ZAP).

3. Za Družbenike oz. Lastnike zasebnih podjetij (16. člen ZPIZ-2) za obračun prispevkov za februar se za izračun minimalne osnove uporablja znesek PP preteklega leta. Za leto 2021 velja 90% PP (prispevki PIZ, ZZ, ZSTV in ZAP). Znesek je 1.670,58 EUR.

4. Za spremembo datuma veljavnosti dopusta, za zaposlene ki jih določa Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), je v kadrovski evidenci na voljo pripomoček za spremembo datuma v meniju K.7.6.

5. Pri obračunu plač za javni sektor je v meniju 1.3 na voljo nov parameter »BO15 Javna dela izračun po KP (z dodatkom da minulo delo)«. Če imate zaposlene osebe preko javnih del in bi želeli, da se jim pri plači obračuna tudi dodatek za minulo delo, morate vklopiti omenjeni parameter. Osvežitev parametrov naredite preko standardnega menija 5.F.A.

Ostanite zdravi!
03.03.2021 08:59

natisni | na vrh