O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
GLAVNA KNJIGA - Evidenca Pavšalnega 8% DDV glede na datum plačila računa


V verziji Glavne knjige z datumom 6.11.2012 ali novejše, je evidenca DDV-ja oz. izpis knjige prejetih računov dodelan tako, da se prejet račun s pavšalnim 8% davkom, v knjigo zabeleži z datumom plačila in ne več datumom prejema. V primeru delnega plačila, se račun v knjigo z datumom plačila zapiše v sorazmernem znesku plačila. Za podatke v Glavni knjigi posebej velja, da zadeva deluje, če je plačilo zabeleženo na isto »vezo«, kot račun. Vsi, ki imate med prejetimi računi tudi račune pavšalistov, ste do sedaj plačila teh računov vodili bolj ali manj ročno. Od sedaj naprej, torej velja za nove prejete fakture, pa vam bo program sam pravilno evidentiral račune pavšalistov na podlagi plačila. Kot dodaten pripomoček za evidentiranje računov pavšalistov imate pri izpisu KPR na voljo izpis računov »Pavšal – Vstopni plačan DDV« ter »Pavšal – Vstopni neplačan DDV«.
V primeru, da prejet račun pavšalista knjižite direktno na konte 1000, 285, 920 ali podobne konte, ki se obnašajo kot gotovinski konti, kjer načeloma samo »zbirate« knjižbe, si tak konto v kontem planu označite s klukico »Konto izločen iz evidenc 66.a člen ZDDV-1D oz.konto založene gotovine«. Na podlagi tega podatka bo program smatral, da gre za plačan račun in ga tako zabeležil v knjigo prejetih računov.
07.11.2012 18:01

natisni | na vrh