O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
POTNI NALOGI - Dodatne spremembe pri nalogih za tujino, zaradi ZUJF


V Ur.l., št. 51/2012 z dne 6.7.2012, je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Uredba prinaša dve bistveni spremembi in sicer:
  • znižanje dnevnic za 20%,
  • dnevnica pripada za potovanja od 10-14 ur in nad 14 ur.
Če spremembi pogledamo malce bolj natančno pomeni, da se vrednost tujih dnevnic znižuje za 20%, ukinja se t.i. znižana dnevnica, pri t.i. polovični dnevnici pa se spreminja limit, iz obstoječega od 8 do 14 ur, na limit od 10 do 14 ur.

Uredba začne veljati dne 7.7.2012 in v prehodni določbi navaja, da se nalogi do vključno datuma 6.7.2012 obračunajo po obstoječih pravilih, nalogi od vključno 7.7.2012 pa se obračunajo in povrnejo v skladu s spremenjeno uredbo. To pomeni, da se morebitni nalog za več dni skupaj ne more izdati preko teh dveh datumom, ampak se morajo vsi nalogi zaključiti do vključno 6.7.2012 in za nadaljevanje naloga oz. službene poti, izdati nov nalog datiran minimalno z datumom 7.7.2012.

Gledano skozi delo uporabnikov to pomeni, da vam bo program s prevzeto novo verzijo, ki bo na voljo v četrtek 12.7.2012, avtomatsko upošteval (pogoj je sicer parameter 20. Javni sektor v meniju 5.1. na zavihku 4, a ta parameter naj bi sedaj imeli vklopljen že vsi) tuje dnevnice v znižanem procentu in nove limite ur. Po menjavi verzije morate obvezno v meniju 3. Šifranti, 9. Dnevnice, preko gumba »Privzete dnevnice«, izbrati opcijo »Dodam manjkajoče in popravim obstoječe«.
 


V šifrantu tujih dnevnic, ki je dostopen preko gumba »F8 Tudi dnevnice za tujino«, bodo vrednosti še vedno v polnih zneskih, znižana vrednost za 20% se upošteva šele pri izračunih novih potnih nalogov za tujino.
09.07.2012 08:33

natisni | na vrh