O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - JAVNI SEKTOR

Seznam najnovejših popravkov programa PLAČE v skladu z novim sistemom plač v J.S.

♦ Z116, Z118 in Z591 - Popravek obračuna ter izpisa obračunskega lista v primeru vnosa razlike na podlagi 14.čl. ZSPJS, 15.čl. ZSPJS in povečanja na podlagi 19.čl. ZSPJS. V primerih, ko delavec ne dosega izobrazbe za delovno mesto je sedaj potrebno vnesti plačne razrede za razliko in program bo od plačnega razreda javnega uslužbenca zmanjšal ali povečal osnovno plačo za izračunano razliko. Teh plačnih razredov se ne vnaša v kolikor se jih ne potrebujejo za pravilen izpis obračunskih listov.
Primer: Če ima delavec 22.plačni razred in zaradi nedoseganja izobrazbe zmanjšanje za 1 razred, se vnese pod Z380 22.razred pod Z116 pa 21.razred. Program osnovno plačo potem računa po 21.razredu.

Zaradi spremembe obračuna je potrebno dobro preveriti pravilnost vseh vnešenih podatkov!!!
Poleg omenjenih popravkov je bil popravljen tudi prikaz nekaterih postavk v glavi obračunskega lista. Sedaj se te razlike izpišejo le v primeru, da so za izračun plače potrebni in vnešeni plačni razredi zanje, kar naj bi bilo tudi bolj logično.

♦ Z105 in Z106
Ta dva plačna razreda sta že nekaj časa namenjena avtomatskemu izračunu skupne razlike za odpravo nesorazmerja. Kdor tega podatka nima vnešenega mora ob spremembi deleža zaposlitve na delovnem mestu ali spremembi vrednosti plačnih razredov ročno preračunati Z107 (DZ35) in vnesti v program! Zato priporočamo vnos vseh potrebnih plačnih razredov. Seveda potem preverite pravilnost izračunanih podatkov!
30.03.2009 11:03

natisni | na vrh