O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - JAVNI SEKTOR

Popravek plač v skladu z novo metodologijo plač (Ur.l.14/2009 z dne 20.02.2009)

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS 14/2009, 20.02.2009) smo popravili in dopolnili nekaj formul:

♦ Najpomembnejša sprememba je osnova za nadomestila (Z120 in Z124). Po novem je za vsak VP določeno na kakšen način se všteje v osnovo in, razen za določene VP-je, ne velja več »Kot če bi delal«. Večina dodatkov se v osnovo prišteje le v deležu, ki je enak izplačanemu znesku dodatka, nekateri pa se v osnovo sploh ne prištevajo. Načeloma to pomeni nižjo osnovo kot je bila do sedaj.
♦ Dodanih je bilo tudi nekaj novih VP-jev (D025, D026, H120 – do sedaj se je uporabljal A030, I082, I120, I130, I131, J021, J031, J041, J042, J190, L050).
♦ Ukinjeni VP-ji (J073, J072)
♦ Popravljen i VP-ji (J190 - gre med neto VP-je ker se po novi metodologiji ne odteguje prispevkov in davka)
♦ Glede na natančnejša navodila metodologije so popravljeni tudi VP-ji za izplačila nad uredbo (VP403..499). Za vse se plačajo in odtegnejo vsi prispevki in davek, razen v primeru neplačane odsotnosti in razlike do minimalne plače. V kolikor se srečate z vrsto  prejemka (nad uredbo ali s  podobnimi VP-ji) za katere naj se ne bi odtegovalo vseh prispevkov ali davka, najprej preverite zakonsko podlago ter njeno veljavo glede na metodologijo. Vsekakor dopuščamo možnost pomankljivo napisane metodologije ali pa napak v njej, kakor tudi naših napak. V vsakem primeru pa pri prvem obračunu s popravljenimi formulami preverite pravilnost izračuna prispevkov in davka teh VP-jev!

Poleg naštetih sprememb smo popravili še nekaj malenkosti na:
♦ Oblikah obračunskih listov
♦ za D010 (VP151) je sedaj možno vnesti tudi število mesecev (v polje faktor). Če se izplačuje delovna uspešnost za več mesecev, na primer 6, potem se pod faktor lahko vnese 6, kar pomeni, da se v osnovo za nadomestila prišteje le 1/6 tega zneska. Seveda še vedno deluje tudi varianta, da vnesete obdobje za katero se uspešnost izplačuje, vendar tega program ne upošteva v kolikor je faktor večji od 0!
(Ur.l.14/2009 z dne 20.02.2009)

Ob tem zopet opozarjamo, da se del sprememb uveljavi z prevzemom nove verzije programa, del pa s prevzemom novih nastavitev podatkov za javne zavode (SPJS) v meniju 5.F.A. Zato predlagamo, da se po vsakem prevzemu nove verzije požene še 5.F.A!
05.03.2009 15:13

natisni | na vrh