O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
Zaključek leta v programu Glavna knjiga

Navodila za izdelavo zaključka poslovnega leta 2008 v programu Glavna knjiga

Pred zaključkom leta obvezno zamenjajte verzijo programa. Ob zaključevanju leta vas opozarjamo še na nekatere stvari, ki jih je potrebno narediti pred zaključkom leta:

- zapiranje kontov razreda 4 in7: To lahko storite v meniju 6.2. ali ročno naredite temeljnico. Seveda za vsak razred posebej. Razredi se zapirajo na zadnji dan v letu (31.12.).

- zapiranje saldakontov: če saldakontov ne zapirate med letom, jih je potrebno zapreti pred zaključkom, sicer jih program prenese v novo leto kot odprte postavke. Zapirate jih tako, da popravljate vezo (meni 3.1.1. s pomočjo F7 – Popravek opisa, veze) ali pa jih zaprete ročno na kartici (meni 2.1.1.). Če želite za kakšen konto v novo leto prenesti samo saldo, lahko to označite v kontnem planu, tako da odprete konto in izberete način zaključka leta za ta konto.

- Na nastavitvah kontov imate opcijo Davčni konto, ki jo uporabljamo, da nam v otvoritev prenese samo odprte postavke na kontih, ki so označeni da so davčni konti. V primeru, da je konto označen, morate imeti ostale postavke na tem kontu zaprte, da vam prenese samo odprte postavke. Postavke na nesaldakontih lahko zaprete v meniju 2.1.2. v kolikor že niso zaprte. Ta parameter mora biti vklopljen v primeru, da delate temeljnice DDV-O preko programa Glavna knjiga in da imate opcijo, da vam avtomatsko zapira DDV konte.

Zaključek leta naredite v meniju 6.3. Pri zaključku vas program vpraša: Vnesi leto, ki ga želiš zaključiti: vnesemo 2008, Simbol, Datum knjiženja )dejanski datum knjiženja), Datum dokumenta (01.01.2009, ker gre za otvoritveno temeljnico), Številka temeljnice, Opis knjižbe, Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem: -številka dokumenta, -opis dokumenta, -veza.

Prav tako tukaj preverite in ustrezno ponastavite konte DDV-ja, ki jih uporabljate za vodenje evidenc DDV-ja. Program bo tukaj ponudil in naštel konte za DDV, ki jih je našel v nastavitvah za avtomatsko temeljnico v menuju 3.4.B. na gumbu F6 – Temeljnica in tiste, ki jih bo našel v menuju 1.1. na gumbu Nastavitev kontov, ki ga najdete znotraj F8 – Podatki DDV. Vsi konti, ki bodo na tej maski našteti se ne bodo saldirali, ampak bo program v novo leto prenesel vsako knjižbo posebej, da bo potem lahko operiral z opcijo avtomatske temeljnice. Če tega ne želite, morate iz maske konte pobrisati.

Na gumbu Nastavitve (desno zgoraj) pa vsi tisti, ki imate poslovno leto različno od koledarskega, vpišete ustrezen datum za zaključek leta. Vsi, ki imate poslovno leto enako koledarskemu pa tukaj pustite prazno.

Ob zaključku leta program prejete fakture z obdobjem v letu 2008 in datumom prejema v letu 2009 vpiše v ročno evidenco DDV. Otvoritvene knjižbe namreč ne morejo imeti podatka o DDVju. Ob vpisu v ročno evidenco pa program v stolpec 4 lahko vpiše zgoraj naštete možnosti. Če pri prejetih fakturah vpisujete številko dobaviteljevega računa v polje številka dokumenta, morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta.
    - Prva možnost: 10.01.2009 ste prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2008. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta vašo zaporedno številko prejete fakture, v polje veza pa vpišete Telekomovo številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: veza
    - Druga možnost: 10.01.2009 ste prejeli Telekomovo prejeto fakturo za december 2008. Pri knjiženju na konto 2200 vpišete pod številko dokumenta Telekomovo številko računa, polje veza pa pustite prazno ali vnesete svojo zaporedno številko računa. V tem primeru morate na vprašanje (Knjiga prejetih računov v stolpec 4 pišem) odgovoriti: številka dokumenta

Program po vnosu teh podatkov najprej skopira podatke na rezervno številko. To pomeni, da je na novi številki samo kopija v kateri ne knjižimo ničesar, saj je namenjena ogledu podatkov za pretekla leta. Če so podatki v skupni bazi z ostalimi Win programi, potem ponudi že številko področja, kamor bo dodal podatke programa Glavna knjiga.
    - Primer: v skupni bazi uporabljate programa Fakturiranje in Glavna knjiga (pod zaporedno številka 1). Konec januarja ste zaključili leto 2008 v programu Fakturiranje. Ob zaključku ste podatke shranili pod zaporedno številko 2. Ob zaključku leta v programu Glavna knjiga pa tudi te podatke shranite pod zaporedno 2. Program bo k podatkom Fakturiranje leto 2008 dodal še podatke Glavna knjiga za leto 2008.

Po opravljenem zaključku leta si v meniju 7.Nastavitve, 1.Parametri programa, na zavihku 4.Časovna blokada, nastavite sledeče parametre: 3.od obdobja-mesec na vrednost 1, 4.od obdobja leto na vrednost 2009, 5.do obdobja-mesec na vrednost 12.
07.04.2009 08:00

natisni | na vrh