O podjetju Novice Produkti Uporabniki Vprašanja Oddaljeno delo
 
PODJETJE
NOVICE
PRODUKTI
UPORABNIKI
VPRAŠANJA
ODDALJENO DELO

aktualno
iskanje
arhiv
PLAČE - Novosti za plačo 07/2008 (J.S.)

Z izplačilom plače za julij 2008 se povečajo izhodiščne plače in premije za KDPZ.

- Z novo verzijo programa PLAČE (8.68.8.8. z dne 18.07.2008) je dodana možnost povišanja vrednosti plačnih razredov za direktorje javnih zavodov. V meniju 3.O."Plačni razredi" kliknete na gumb "Nastavitev plačnih razredov" (označena mora biti varianta "Lestvica 07-2008...") ter vse potrdite z F9. Plačni razredi se nato ustrezno prevrednotijo.
- Popravljena je tudi lestvica za premije KDPZ. V meniju 3.M "Lestvica za KDPZ" kliknite na gumb "Postavitev lestvice za KDPZ" ter potdite z F9. Lestvica se bo ustrezno prevrednotila. V meniju 2.B.4. je potrebno pred obračunom plače zagnati še "Popravek višine premij KDPZ pri delavcih" na novo lestvico 07/2008. Pri vseh zaposlenih se vam bodo glede na premijske razrede izračunale nove višine premij.

Pred izplačilom plače za julij 2008 pa je potrebno na podatkih obračuna (1.3.) izhodiščno plačo za 1.tarifni razred povečati na 248,72 EUR ter zagnati obračun (F9).

01.08.2008 12:00

natisni | na vrh